Umelá inteligencia je nová elektrina.
— Andrew Ng, spoluzakladateľ Google Brain

Slovakia.ai

Umelá inteligencia pre Slovensko.

Slovakia.ai je nezávislý ThinkTank, ktorého cieľom je združiť všetkých slovenských stakeholderov v oblasti umelej inteligencie. Má slúžiť na výmenu informácii v oblasti, networking, podporu a koordináciu snáh jednotlivcov a firiem.

Cieľom tohto snaženia je vytvoriť slovenský národný tím pre umelú inteligenciu, ktorý bude tvorený z vládneho splnomocnenca pre umelú inteligenciu, komerčných firiem zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, zástupcov odborových združení a vedcov pracujúcich v tomto odbore.

Tento tím by následne dával odporúčania vláde na zmeny v legislatíve, ktoré by okrem iného zvýšili pripravenosť krajiny na umelú inteligenciu a vytvorili zo Slovenska poprednú krajinu v umelej inteligencii.

PREČÍTAŤ NÁVRH STRATÉGIE PREČÍTAŤ NÁVRH OBRANNEJ STRATÉGIE
Dancer